Přeskočit na hlavní obsah
Logo Kooperativa Kariéra

Obchodník v pojišťovnictví Vlašim

Obchodník v pojišťovnictví Vlašim

Pro výběrové řízení bude společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČO: 47116617) / Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČO: 63998530) / VIG RE zajišťovna, a.s. (IČO: 28445589) / Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s., (IČO: 60751070) / ČPP Servis, s.r.o. (IČO: 28435648) / AIS Servis, s.r.o. (IČO: 26264315) / Pražská softwarová s.r.o. (IČO 25682601) / SURPMO, a.s. (IČO 01807935) / Benefita, a.s. (IČO: 27225038) / Global Expert, s.r.o. (IČO: 27472850), jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti budou zpracovávány pro účely hodnocení uchazečů o danou pozici a provedení výběrového řízení, když v tomto případě jde o zpracování, které budou prováděny na základě kroků vedoucích k uzavření pracovní smlouvy. Dále berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účel ochrany právních nároků.

Více informací o zpracování, včetně práva odvolat souhlas, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pojišťovacích zprostředkovatelů, pokud jste uchazečem o pozici „podnikatelská vize“ nebo v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů uchazeče, pokud máte zájem o pozici v zaměstnaneckém poměru. Tato memoranda jsou trvale dostupná na našich webových stránkách: https://www.koop.cz/ochranaosobnichudaju.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: mailto:dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakt a základní informace:

Adresa trvalého bydliště

Vzdělání:

Jazyky:

Znalost dalších jazyků

Ostatní dovednosti

Momentální situace:

Praxe *


Oblast zájmu:

Přílohy:

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.